Wypadków nie da się przewidzieć. Mówi się że chodzą one po ludziach. To prawda, zwłaszcza trudno jest przewidzieć wypadek komunikacyjny.  Kiedy podczas takiego wypadku dozna się uszczerbku na zdrowiu, może to rzutować na całe dalsze życie. Może to spowodować również niekiedy traumę. 

W wypadku komunikacyjnym uszczerbku może doświadczyć zarówno kierowca i pieszy. Bez względu na to jaką funkcję się pełniło na drodze cierpienie jest takie same. Cierpi się fizycznie ale również i psychicznie. Po takich wypadkach często konieczna jest rehabilitacja. Dobrze jest kiedy finansuje ją firma ubezpieczeniowa osoby która była sprawcą wypadku. Niestety bardzo częstym efektem wypadków są uszkodzenia kręgosłupa. Bardzo   często cierpi odcinek szyjny lub piersiowo- lędźwiowy. Natomiast w przypadku osób pierwszych częste są również złamania miednicy.  

Powrót do zdrowia bo tak takim wypadku jest bardzo trudny. Czasami chodzenie jest niemożliwe a jeśli już uda się dojść do tego momentu, to sprawia ono wiele trudności. Dochodzi często do złamania nóg kości udowych lub piszczelowych. Nogi są wówczas unieruchomione co prowadzi do zaniku mięśni spada ponadto forma fizyczna. Bardzo trudno jest wtedy podnieść się z łóżka.

Bardzo ważną rzeczą jest zminimalizowanie bólu, poprzez odpowiednie leki ale również poprzez terapię manualną oraz ćwiczenia. Kiedy już można zacząć zabiegi rehabilitacyjne jest to duży postęp Pacjent musi chcieć powrócić do zdrowia. Jego stan psychiczny ma tutaj ogromne znaczenie. Rehabilitant ustala z poszkodowanym wspólny plan terapii, na czym ona będzie polegała, jakie formy rehabilitacji będzie obejmowała. Oprócz obrażeń fizycznych ofiary wypadków często mają problemy z psychiką, przechodzą traumę, trudno jest im powrócić do normalnego życia. Obawiają się często wyjść na ulicę- tutaj niezbędna jest pomoc psychologiczna. Niestety czasami w wypadkach komunikacyjnych uszkodzona zostaje twarz to może być szczególnie traumatyczne dla pacjentów. Niekiedy  zmiany są tak duże, że konieczne są operacje plastyczne. W niektórych wypadkach wystarczy pomóc dermatologa a szczególnie dermatologii estetycznej. Gdzie można znaleźć takich specjalistów? Czasami wystarczają zabiegi których zadaniem jest usunięcie blizn choć to również dosyć długotrwały proce. Blizny jest ale jeżeli są świeże łatwiej jest usunąć, natomiast jeżeli są już kilkuletnie proces ten trwa dosyć długo i może nie przynieść już tak dobrych rezultatów. 

Szczególnie ważny jest powrót do równowagi emocjonalnej po wypadku. Jeśli wygląd fizyczny powróci już do normy wówczas pacjent lepiej czuje się psychicznie. Jeśli konieczna jest jeszcze rehabilitacja również powinno być wsparcie ze strony psychologa.

Wypadki zwłaszcza komunikacyjne to trudny i bolesny temat dla wielu osób. Ważne jest aby nie pozostawać samemu z problemem. JEst wiele instytucji, fundacji które pomagają osobom po wypadkach. Bardzo ważne jest również wsparcie bliskich osób. Wspólnie łatwiej jest pokonać ból i wrócić do normalnego życia.