Kiedy przytrafia się nagły wypadek często konieczne jest leczenie szpitalne. Pacjent aby mógł powrócić do zdrowia musi tam pozostać przez jakiś czas. Opieka szpitalna jest dla pacjenta bardzo korzystna. Zwłaszcza, że ma tam najczęściej również opiekę rehabilitacyjną. Co jednak po wyjściu ze szpitala, kiedy pacjent jeszcze  nie odzyskał w pełni swoich sił i powinien być nadal rehabilitowany?

Wielu pacjentów nie powraca szybko do zdrowia. Niektórym powrót do pełnej sprawności zajmie więcej czasu. Są to zwłaszcza pacjenci po udarze, bądź po wypadkach. Bardzo ważna jest wówczas regularna rehabilitacja. 

Podstawą fizjoterapii czyli właśnie rehabilitacji jest próba przywrócenia jak najlepszej sprawności pacjenta. Chodzi o to aby doprowadzić go do takie stanu aby mógł funkcjonować w taki sposób jak przed chorobą czy wypadkiem, aby mógł powrócić do pracy bądź chociaż do samodzielnego funkcjonowania. Dla najlepszego efektu warto jak najszybciej podjąć zajęcia. 

W zasadzie w każdym większym mieście można zapisać się do specjalisty. Rehabilitacja w Krakowie prowadzona jest na wysokim poziomie. Mnogość gabinetów specjalistów powoduje, że pacjent nie będzie miał problemu z zapisaniem się na rehabilitację. 

Dobór terapii zależy od stanu pacjenta oraz jego schorzenia.

Rehabilitacja może być neurologiczna trwająca ok od 3 do 6 tygodni- wykonywana jest u pacjentów po urazach neurologicznych 

specjalistyczna- między innymi dla osób niedosłyszących, niewidomych 

kardiologiczna – trwająca zazwyczaj ok 30 dni- przeznaczona dla osób np. po zawale serca

pulmonologiczna – jej czas to ok 3 tygodni- przeznaczona dla osób z chorobami układu oddechowego 

Na czym polega rehabilitacja  warunkach domowych? 

Jest to typ rehabilitacji który przeznaczony jest dla pacjenta który nie może samodzielnie się poruszać i nie ma jak dotrzeć do gabinetu specjalisty. 

W domu istnieje możliwość udzielenia pomocy w postaci zabiegów fizjoterapeutycznych osobom które mają zaburzenia motoryczne które spowodowane są: 

-uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego które odpowiadają 5 stopniowi w skali inwalidztwa

-ogniskowymi uszkodzeniami mózgu 

-uszkodzeniem rdzenia kręgowego 

-chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych

-osobom w stanie wegetatywnym

-urazami kończyn dolnych

 

Głównym elementem rehabilitacji jest z pewnością fizykoterapia. Najczęściej wykonywane są następujące zabiegi:

-hydroterapia

-krioterapia 

-leczenie polem magnetycznym

-masaż

-kinezyterapia

-balneoterapia

Każdy pacjent w Polsce który ubezpieczony jest w Narodowym Funduszu Zdrowia może ubiegać się o darmowe zabiegi rehabilitacyjne.  W zależności od tego na jakie schorzenie cierpi pacjent lekarz daje określoną liczbę zabiegów. Niestety trzeba się liczyć z tym, że na niektóre zabiegi kolejka oczekujących jest bardzo długa. Czas oczekiwania wynosić może nawet ponad rok czasu. Ponadto czasami liczba przypisanych zabiegów jest niewystarczająca dlatego czasami trzeba się posiłkować zabiegami wykonywanymi w prywatnych gabinetach, a za te zabiegi trzeba niestety płacić. Zaletą jest jednak krótki czas oczekiwania.